AZ ERDŐKÉMIAI HORGÁSZ EGYESÜLET

                HORGÁSZRENDJE ÉS TÓSZABÁLYZATA

 

 

Ezzel a horgászrenddel és tószabályzattal köteles megismerkedni és annak előírásait maradéktalanul betartani minden horgász.

 

1. A horgászat feltételei:

 

A tavon horgászni az jogosult, aki állami horgászjeggyel fogási naplóval, napi jeggyel, területi engedéllyel rendelkezik.

Az előző okmányokat a horgász, horgászat alkalmával a személyi igazolvánnyal együtt köteles magánál tartani.

Horgászni jogosult még az a személy, aki Nógrád Megyei Területi engedéllyel vagy más egyesülettel kölcsönösen alapított cserejeggyel rendelkezik.

 

2. A horgászat időrendje:

 

Január 07.00 – 16.00 Június, Július          04.00 – 21.00

 

Február 07.00 – 17.00 Augusztus           05.00 – 20.00

 

Március 06.00 – 18.00 Szeptember    06.00 – 19.00

 

Április 06.00 – 20.00 Október                   07.00 – 17.00

 

Május 05.00 – 20.00 November                   07.00 – 16.00

 

                         December                   07.00 – 16.00

 

Éjszakai horgász időrend 18:00-08:00ig

Éjszakai horgászat minden év április hó első szombatjától 

Október utolsó szombatjáig engedélyezett. 

Éjszakai horgászatnál a horgászhelyet meg kell  világítani.

 

Az ettől eltérő időpontokat a vezetőség külön szabályozza.

 

 

 

3. Általános kötelezettségek és magatartás:

 

 

A horgász köteles az egyesület által meghatározott szabályokat betartani!

Horgászat előtt és után köteles beírni magát olvashatóan az erre a célra felfektetett füzetbe. Távozáskor a kifogott halak beírása kötelező!

A horgász köteles az ellenőrzésre jogosult személyek felszólítására az okmányait felmutatni és lehetővé tenni a horgászeszközök és a zsákmány megvizsgálását. Az ellenőrzésre jogosult személyek azt a járművet, amelyen feltehetően halzsákmány van az őrzött területen feltartóztathatják, a személyeket igazoltathatják, és a járművet átvizsgálhatják. Az ellenőrzés tényét az ellenőr a fogási naplóba köteles bejegyezni, és ha szabálytalanság történt köteles a vezetőséget értesíteni.

A horgász a kifogott méretes halat köteles a fogási naplóba a tudnivalók címszó alatti előírások alapján vezetni.

A horgász a méreten aluli nemes halat köteles a legrövidebb időn belül a vízbe visszahelyezni.

A horgász köteles a természetet, a vizet, a halállományt, vízi élő állati és növényi szervezeteket óvni védeni. A horgászhelyeket mindenki köteles tisztán hátrahagyni.

A horgász a horgászat befejeztével köteles a zsákmányt a halőrnek bemutatni.

A horgász az első és hátsó + a felső út, mint parkolót lehet használni, de nem akadályozhat más autós mozgását, mindenki saját felelősségére használhatja. Kihajtásnál kérés nélkül kell az autót és beltartalmát átvizsgálásra átengedni.

 

 

Tilos!

 

A nem odaillő viselkedés, hangoskodás, 

A víztározóban fürödni.

A víztározóban kutyát fürdetni.

A szemét, hulladék eldobása, vízbe dobása.

Gépjárművel a partra behajtani és ott parkolni. Kivétel a mozgássérültek beszállítása, és az éjszakai horgászatkor a felszerelés bevitele céljából. Egyéb egyedi eseteket a halőr és a vezetőség engedélyezhet.

A gáton, a tiltó táblák és a gát közötti szakaszon horgászni.

Csónakból horgászni.

 

 

 

4.  A horgászat részletes szabályai

 

Tilos kifogni a tilalmi időszakban meghatározott halfajokat!    (külön kihirdetve 

Estleges vízminőség romlás esetén az etető anyag mennyisége korlátozás alá eshet.

Tilos kifogni az alább felsorolt méreteken aluli halfajokat:

 

Ponty: 30 cm

Süllő: 30 cm

Csuka: 40 cm

Amúr: 40 cm

 

Tilos 5 kg nagyobb pontyot elvinni, kárttenei benne, 

Elvihető pontyok száma korlátozás alá került 40db/év.

Verseny alkalmával a horgászat korlátozás alá kerülhet.

 

Kifogható nemes halak darabszáma felnőttek részére:

- hetente kifogható 6 db nemes hal, amelyből 4 db lehet egy

   Fajta. 

- naponta kifogható 3 db nemes hal, amelyből 2 db lehet egy     

   fajta.

- naponta kifogható 5 kg egyéb hal.

   ifik, kedvezményezettek részére:

- hetente kifogható 3 db nemes hal, amelyből 2db lehet egy 

  fajta. 

- naponta kifogható 2 db nemes hal, nem azonos fajtájú.

- naponta kifogható 3 kg egyéb hal.

  gyermekhorgászok részére:

- hetente 1 db nemes hal.

-naponta kifogható 3kg keszegféle.

 

A hal kiemelésére merítő szákot kell alkalmaz

Felnőtt horgászok egyszerre két bottal (6 db horoggal) 

Horgászhatnak.

Ifik, kedvezményezettek 1 db bottal  ( 3 db horoggal) 

Horgászhatnak.

Gyermekhorgászok 1 db bottal, 1db horoggal úszós 

Módszerrel horgászhatnak.

 

 

Bojlis horgászat esetén kötelező felszerelésként minden bojlisnak rendelkeznie kell nagyméretű merítő szákkal, pontymatraccal, sebfertőtlenítővel, pontyzsákkal. Szigorúan TILOS a halak bármilyen módszerrel való megjelölése pl: csonkítással. A kifogott hallal minden horgász köteles a lehető legkíméletesebb módon bánni. A hallal durván bánó horgászt a tó területéről a kitilthatja!

Etető hajó használata engedélyezett, Többi horgászt tilos zavarni, akadályozni az eszközzel.

 A halőr a horgásztó egész területén jogosult a horgászok felszerelési tárgyainak és járműveinek átvizsgálására.

A tó egész területére háziállatot (kutyát, macskát, stb.) Bevinni kizárólag a halőr engedélyével lehet. A tulajdonos köteles arról gondoskodni, hogy háziállata a többi horgásztársat ne zavarja, illetve annak ürülékét eltávolítsa. 

A horgásztó egész területén tárgyak (padok, WC, szemetes, stégek stb.) rendeltetésszerű használata, ill. Állapotmegóvása minden vendégünk kötelessége. Tilos a fák a növények rongálása. A keletkezett hulladékot a tó környékén található szeméttárolókba kérjük elhelyezni! Szemetes horgászállást maga mögött hagyó horgászt a tógazda a későbbiekben szankciókkal sújthatja.

Másokat szándékosan zavaró, túlzott alkoholos befolyásoltság alatt álló személyekkel szemben a tó területén lévő tartózkodás megtiltható.

Az esetleges súlyos egészségkárosodást szenvedő halakat kérjük nem visszaengedni. Ezen halakat a halőrnek be kell szolgáltatni.

A jegy átvétele (területi, napijegy, tisztelet jegy, stb.) A tó házirendjének automatikus elfogadását jelenti!A szabályokat megszegő horgászokat a tó területéről a vezetőség kitilthatja!

 

Csalihal fogásához 1 m2 alapterületű emelőhálót lehet használni.

 

Szigorúan tilos a gereblyézés, a horog bevágásszerű mozgatása, vezetése.

 

A horgász köteles a bevetett készségétől olyan 

Távolságra tartózkodni, hogy kapás esetén azonnal bevághasson (kivételt képez a bojlis horgászat).  Aki horgászhelyét egyéb ok miatt hosszabb 

időre elhagyja köteles a készségeit kivenni.

A kifogott méretes halakat a horogtól kíméletesen 

megszabadítva haltartó szákban, bárkában, szájbilincsen a vízben kell tartani.

 

A vissza nem engedett halat később fogott más hallal kicserélni szigorúan tilos.

Nem szabad tovább horgászni arra a halfajra, amelyből 

a horgász már kifogta az egy napra engedélyezett mennyiséget.

Aki egy helyen egymás után több méreten aluli pontyot

fogott az köteles horgászhelyét megváltoztatni.

Méreten aluli ragadozó halak védelme érdekében az

országos horgászrend 27. pontja a mérvadó.

A horgászat kereseti forrás nem lehet.

 

5. Elhelyezkedés a horgászhelyen:   

 

Horgászni stégről, kiépített horgászállásról lehet. 

állandó foglalt helyet csak az létesíthet, akinek a vízterületre érvényes területi engedélye van.

Napijegyes stéget csak napijegyes használhatja, arról elküldeni nem lehet.

Illetve április 30.ig vízterületre érvényes területi engedéllyel rendelkezik vagy halasztást kér, vagy jogfentartoit megfizeti. Ezek elmulasztása, akadályoztatása esetén a létesitmént április 30.ig elkel távolítania, különben átszáll az egyesületre. További jogokat nem gyakorolhat. 

Horgászhelyet csak a vezetőség által engedélyezett helyen lehet létesíteni.

Aki horgászhelyét balesetveszélyes állapotban tartja attól a vezetőség a használati jogot megvonja és más jelentkezőknek adja át.

A horgásznak a vízterületen két foglalt helye lehet.

De egy nap csak egy helyről küldhet el más horgászt.

A horgász a létesített horgász helyét és annak környékét köteles tisztán tartani.

 a foglalt helyre a horgász köteles névtábláját horgász igazolványa számával ellátva jól látható helyen elhelyezni.

A jelölt hely létesítőjének elsőbbséget biztosít. Távollétében azonban a rend betartása mellett bárki használhatja a létesítő megérkezéséig, amikor is a horgászigazolvány felmutatása után a horgászhelyet haladéktalanul át kell engednie.

 

Zárt horgászállást létesítése tilos! Esővédő építése a vezetőséggel való előzetes egyeztetés esetén lehetséges.

 

6. Vegyes rendelkezések

 

Az egyesület tagjai és vendéghorgászok, kötelesek az itt leírt szabályokat betartani és azokat betartatni!

A szabályok megsértőit kötelesek figyelmeztetni! Ha a figyelmeztetés eredménytelen marad köteles a halőrnek, vagy a társadalmi halőrnek azonnal jelezni.

Aki a horgászrendet megsérti, az ellen fegyelmi eljárást kezdeményezünk. Súlyosabb esetben az elkövetőtől a területi engedélyt visszavonjuk.

 

Területi/Napijegy (vagy bármilyen horgász jegy) megváltása esetén a horgász előzetes hozzájárulását adja ahhoz, hogy bármilyen esetben a tó halőre, ill. képviseletében eljáró személy kérésére poggyászát, felszerelését, autóját és annak tartalmát megvizsgálhassa, illetve kép és hanganyag készülhet, vitás esetben döntő bizonyíték felhasználható, és nyilvánosságra hozható. 

 

Továbbá aki a tó és egyesületet rosszfényben tünteti fel (akár ráutaló magatartással, szóval, tettel, belső információt ad ki, más egyesület-cég-stb érdekét képviseli velünk szemben, lejárató kampányba kezd) azonalí hatájal eltiltható a tavon történő horgászatról, vagy végleg kitiltható a tó egész területéről. HE tagsága megszüntetése.

Névvel, igazolványszámmal kifüggesztve a halőrháznál

 

Az elveszett tárgyakért az egyesület felelősséget nem vállal

A tószabályzat, menet közben felmerülő problémák miatt akár évközben is módosulhat. 

Ezért kérek minden horgászt, hogy figyelje és olvassa többször a toszabályzatott.

 

 

Vác 2016. Március 21.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Majoros Tamás

                HE. ELNÖK